Nově založená společnost ATC energo zajišťuje ve skupině CONTEG GROUP dynamický rozvoj v oblasti dodávek technologií NN a VN elektroinstalace, chlazení, monitoringu a slaboproudých rozvodů.

Tým složený z předních specialistů v oblasti projekce a realizace technologických celků a nově vybudované zázemí společnosti, zařízené pro vlastní výrobu rozvaděčů, poskytují možnost pro splnění veškerých požadavků našich zákazníků v oblasti dodávky rozvoden, trafostanic  a energocenter.

Společnost ATC energo zajišťuje návrh, realizaci a následný servis technologických celků:

  • el. rozvodny, trafostanice,
  • silnoproudé rozvody technologických objektů,
  • záložní zdroje UPS,
  • motorgenerátory včetně palivového hospodářství,
  • elektroinstalace pro zajištění napájení systémů chlazení,
  • systémů monitoringu a řízení energetických a technologických systémů,
  • hromosvody, systémy protipožárních ucpávek.