Jsme CONTEG GROUP
Česká průmyslová skupina

Během více než 20 let své existence se dostala od výroby rozvaděčů, přes chladicí systémy, vitríny a vinotéky a datová centra, až k dodávkám komplexních technologických celků.

Dluhopisový program

propagační sdělení

Informace na webových stránkách jsou propagační sdělení Emitenta. Více informací o veřejné nabídce dluhopisů včetně prospektu naleznete níže na této stránce . Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Schválení prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Základní parametry dluhopisu
Emitent:CONTEG Group a.s.
Název Dluhopisů:Conteg group 5,25/26
ISIN:CZ0003531345
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:1 Kč (jedna koruna česká)
Povaha Dluhopisů:Zaknihované cenné papíry na doručitele
Emisní kurz:100% jmenovité hodnoty Dluhopisů
Minimální investice:20 000 Kč
Datum emise:23.4.2021
Lhůta pro upisování:Od 25.3.2021 do 20.4.2021
Předpokládaný objem Emise:250 000 000 Kč (dvě stě padesát milionů korun českých)
Výnos:Pevná sazba 5,25 % ročně (per annum)
Den výplaty Výnosu:23.4. každého kalendářního roku až do Dne konečné splatnosti nebo Dne předčasné splatnosti
Den konečné splatnosti:23.4.2026
Manažer:Conseq Investment Management, a.s.
Administrátor:Conseq Investment Management, a.s.

Dokumenty ke stažení