Společnost ATICO zajišťuje již více než 25 let kompletní dodávku a instalaci technické infrastruktury energocenter, rozvoden a trafostanic. Provádí poradenskou činnost při návrhu řešení, projekci a následnou realizaci elektroinstalací vysokého a nízkého napětí, záložních zdrojů a generátorů.

Díky kvalitnímu týmu téměř padesáti zaměstnanců, vlastní výrobě rozvaděčů a servisnímu týmu techniků, zajišťujeme servisní práce na zařízeních VN i NN včetně provádění pravidelné údržby a revizí.

Našim zákazníkům nabízíme řešení v oblasti

Energetická infrastruktura silnoproudých rozvodů VN a NN:

 • generální dodávky rozvoden, rozpínacích stanic, trafostanic,
 • návrhy řešení, projekce, zajištění všech nutných povolení, realizace, servis, údržba, revize.

Technologická infrastruktura objektů:

 • energocentra a silnoproudé rozvody technologických objektů (průmysl, sklady, nemocnice, církevní stavby,..),
 • energocentra a silnoproudé rozvody kancelářských budov či obytných domů,
 • slaboproudé rozvody technologických objektů,
 • hromosvody, systémy protipožárních ucpávek.

Infrastruktura datových center a serveroven:

 • kompletní řešení technologie energo, chlazení, monitoring, silnoproudých a slaboproudých rozvodů.

Rozvodny NN:

 • generální dodávky rozvoden a distribučních rozvaděčů do 6300A,
 • generální dodávky energocenter včetně záložních zdrojů energie (UPS, dieselagregátů),
 • řízení a monitorování energetických systémů.

Výroba rozvaděčů:

 • výroba VN a NN rozvaděčů,
 • výroba kompenzačních rozvaděčů,
 • výroba instalačních elektroměrových a domovních rozvaděčů,
 • výroba rozvaděčů MaR a atypických rozvaděčů.

Řídící systémy:

 • vývoj a návrh vlastních řídících systémů,
 • řízení a monitorování energetických systémů objektu, technologických rozvaděčů, spotřeb elektrické energie,
 • zajištění bezpečného automatického a ručního ovládání energetických přenosových systémů.

Ukázka realizací