Společnost byla založena v roce 2015 jako součást předního evropského výrobce non-ICT produktů CONTEG.

Naším hlavním zaměřením je tvorba a realizace komplexních řešení včetně podpory všech souvisejících služeb v oblasti datových center, a to jak pro klasické stavební objekty, tak pro mobilní kontejnerová řešení. Mezi hlavní technologické části datových center patří:

 • systémy napájení – VN část, NN část, záložní zdroje elektrické energie (UPS, motorgenerátory),
 • systémy chlazení, VZT a úpravy vzduchu,
 • systémy požární bezpečnosti – SHZ, hypoxické systémy,
 • systémy fyzické bezpečnosti – přístupové systémy, CCTV, PZTS,
 • systémy strukturované kabeláže – metalické a optické,
 • systémy monitoringu, MaR a vzdáleného dohledu,
 • ICT infrastruktura.

Oblast datových center jsme v dalších letech rozšířili o výstavby komplexních budov, jejíž součástí jsou nám blízké technologické části, podobné těm v datových centrech. Tyto budovy realizujeme taktéž z pozice generálního dodavatele, tedy tzv. na klíč.

Kromě výše uvedených komplexních dodávek zajišťujeme i realizace a dodávky jednotlivých technologických celků, např.:

 • trafostanice, el. rozvodny, el. napájení hal nebo administrativních objektů, uzemnění, hromosvody,
 • průmyslové technologické chlazení, komfortní klimatizace administrativních budov, úpravy vzduchu čistých prostorů, vzduchotechnické systémy,
 • požární ochrana prostorů hypoxickým vzduchem nebo stabilním hasicím zařízením,
 • strukturovaný kabelážní systém administrativních či jiných objektů,
 • dodávky ICT zařízení – servery, switche včetně implementace a podpory.

Spolupracujeme s různými výrobci a dodavateli jednotlivých technologických částí. Nejsme tak vázáni na jednoho výrobce či dodavatele.

Ukázky realizací